fbpx

Fundacja "For Photography" została powołana w celu spełniania marzeń artystów fotografików oraz twórców sztuk wizualnych w zakresie realizacji projektów oraz prezentowania swojej twórczości. Działania, które będziemy podejmować, będą służyć Fotografii, która jest obecnie najważniejszym medium wykorzystywanym do komunikacji międzyludzkiej i której znaczenie w tym obszarze ciągle wzrasta. 

Pragniemy tworzyć projekty łączące ludzi z fotografią i fotografię z ludźmi. Działania nasze na rzecz medium, które mając 181 lat, zawładnęło umysłami ludzi żyjących w XXI wieku. W Fundacji "For Photography" zamierzamy realizować różnorodne projekty fotograficzne, wykorzystując wszystkie możliwości, jakie w dzisiejszych czasach daje status organizacji pozarządowej, współpracując jednocześnie ze wszystkimi ludźmi, instytucjami i biznesem, dla których cele fundacji i realizowane w niej projekty uznają za interesujące i wartościowe.

Marek Czarnecki

Celem fundacji jest: 

- Wszechstronne wspieranie i upowszechnianie sztuki fotograficznej, filmowej i współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą; 

- Wspieranie literackiej i publicystycznej działalności twórców w Polsce i za granicą; 

- Promowanie twórczości fotograficznej w Polsce i za granicą; 

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki fotograficznej w Polsce i za granicą;

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki filmowej w Polsce i za granicą;

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą; 

- Promowanie polskiej fotografii na świecie; - Promowanie twórców sztuk wizualnych, a w szczególności twórców obrazu fotograficznego w Polsce i za granicą;

- Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą;  

- Promowanie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą, zmierzające do popularyzacji sztuk wizualnych w społeczeństwie; 
- Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki; 

- Ochrona dzieł sztuki fotograficznej i sztuk wizualnych przed zniszczeniem;  

- Dokumentacja, digitalizacja i archiwizacja fotografii, dzieł sztuki, obiektów muzealnych oraz architektury; 

- Ochrona i wydobycie na światło dzienne utworów zapomnianych lub porzuconych po twórcach fotografii. Upublicznianie ich spuścizny, tworzenie wydawnictw, projektów artystycznych i badawczych na bazie stworzonych i opracowanych archiwów.