fbpx

Reprodukujemy dzieła sztuki i oryginały z wykorzystaniem wysokiej jakości obiektywów fotograficznych. W procesie konwersji pliku RAW na TIF, korzystamy z cyfrowych profili stosowanych obiektywów. 

Reprodukcje wykonujemy w studiu fotograficznym z wykorzystaniem oświetlenia halogenowego, dającego najwyższy współczynnik odwzorowania barw. Jednocześnie dla każdej sesji fotograficznej wykonujemy profil barwny oświetlenia, za pomocą technologii firmy X-Rite, co umożliwia naniesienie poprawek za pomocą profilu, uwzględniających zmiany parametrów oświetlenia w czasie. 

Przykładając olbrzymią wagę do wierności reprodukcji w stosunku do oryginału zapraszamy do skorzystania z naszych możliwości i umiejętności. Mamy nadzieję, że przyjemność oglądania i wykorzystania reprodukcji oryginału, będącego dziełem sztuki, spowoduje wzrost prestiżu Państwa instytucji oraz zainteresowania posiadanymi przez Państwo zbiorami.  

Przyjęty przez nas sposób digitalizacji wykorzystuje rozwiązania technologiczne amerykańskiej firmy Image Science Associates. System opracowany przez firmę w roku 2006 stał się międzynarodowym wzorcem i akceptowanym na świecie standardem digitalizacji dzieł sztuki. Od roku 2010 zalecenia FADGI są podstawą wszystkich procesów digitalizacji dzieł sztuki. System opiera się na średnioformatowych aparatach cyfrowych od 60 Megapikseli w górę. W naszym studio reprodukcje dzieł sztuki wykonujemy aparatem 80 Megapikseli. System bazuje na indywidualnych wzornikach koloru i rozdzielczości, które każdorazowo służą do certyfikowania oświetlenia i skali odwzorowania reprodukowanego dzieła.        
Ocena poprawności testu odbywa się w systemie online. Wykorzystywany przez nas system jest systemem szeroko stosowanym w procesach digitalizacji dzieł sztuki zarówno w USA jak i w Europie. Proces digitalizacji odbywa się w autorskim studiu fotografii Marka Czarneckiego. 

Dr Marek Czarnecki, artysta fotografik posiada przyznany mu przez firmę Image Science Associates i firmę AC&C Certificate of Competence potwierdzający wysoką jakość digitalizacji wykonywanych w autorskim studiu fotograficznym, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative). 

Przyznane certyfikaty oceniają jakość realizowanych prac na trzy i najwyższy stopień - cztery gwiazdki, uzyskane na podstawie wykonanych testów, zweryfikowanych online, za pomocą algorytmów wymaganych i stosowanych przez firmę ISA oraz zgodnych z zaleceniami FADGI.  

Nasze możliwości dedykowane są do wszystkich osób, instytucji oraz firm posiadających lub wykorzystujących w swojej działalności dzieła sztuki, dokumenty lub archiwalia, których digitalizacja może być wykorzystana do celów archiwizacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych i innych nie wymienionych powyżej. 

Mamy nadzieję, że digitalizacja obiektów na najwyższym światowym poziomie umożliwi pełniejsze wykorzystanie gromadzonych zasobów oraz zagwarantowanie wysokiej zgodności z oryginałem ich prezentacji, z wykorzystaniem różnorodnych mediów, a dla wielu artystów i autorów profesjonalna digitalizacja ich twórczości będzie cennym materiałem dokumentującym ich twórczość, jak również może być cyfrową prezentacją ich twórczości, dającą możliwość wejścia do obiegu zarówno w Polsce jak i na Świecie. 

Wykorzystywany przez na system digitalizacji obiektów wykorzystywany jest przez największe światowe muzea i galerie sztuki, jak również przez kilka muzeów w Polsce. Mamy nadzieję, że umożliwienie wykorzystania opisanego powyżej systemu digitalizacji obiektów przyczyni się do zachowania w postaci cyfrowej zarówno archiwaliów, jak i dorobku artystów wizualnych różnych dziedzin sztuki.