fbpx

ZREPRODUKUJ
SWOJE DZIEŁO

Artyści tworzący w obszarze mediów cyfrowych zawsze mogą zaprezentować swoje prace, dostosowując ich rozmiar w komputerze do przestrzeni wirtualnej prezentacji.

Artyści tworzący w obszarze mediów cyfrowych zawsze mogą zaprezentować swoje prace, dostosowując ich rozmiar w komputerze do przestrzeni wirtualnej prezentacji. Artyści wizualni tworzący swoje prace w obszarze materialnym, posługując się różnymi technikami warsztatowymi, różnym podłożem nie zawsze papierem, farbami, kredkami lub ołówkiem, tworzą swoje dzieło pojedynczo, tylko w jednym unikalnym egzemplarzu. Jeżeli sprzedadzą swoje dzieło, a nie zdążyli zrobić jego cyfrowej reprodukcji, rozstają się ze swoim dziełem na zawsze i nie są w stanie śledzić jego losu. 

Równie często na początku drogi artystycznej, można od galerii czy instytucji otrzymać zapytanie z prośbą o przesłanie swojego portfolio w poestaci cyfrowej. Pojawia się wówczas problem, jak to zrobić, aby reprodukcja pracy jak najwierniej oddawała myśl autora razem z zastosowanym do jej wykonania warsztatem. Słowo reprodukcja oznacza wykonanie jej obrazu cyfrowego w taki sposób, aby oglądany na referencyjnym monitorze przedstawiał to dzieło maksymalnie wiernie. 

Reprodukcja to maksymalnie dokładne odwzorowania oryginału, Oznacza to, że nie wolno podnosić kontrastu, wysycenia barw i wyostrzać. Fundacja „For Photography” stworzyła projekt „Zreprodukuj swoje dzieło” i zaprosiła twórców sztuk wizualnych związanych z Toruniem do wykonania profesjonalnych reprodukcji ich dzieł. 

GALERIA REPRODUKCJI

z podziałem na autorów

W ramach projektu fundacja wykonała dla dwunastu twórców wizualnych cyfrowe reprodukcje ich prac, aparatem cyfrowym 80 Megapikseli. Reprodukcje wykonał dr Marek Czarnecki, artysta fotografik, posiadający najwyższy na poziomie 4. gwiazdek certyfikat kompetencji digitalizacji płaskich dzieł sztuki.

Reprodukcje wykonane zostały zgodnie z zaleceniami FADGI (Federal Agency Digitisation Guide Lines) będącego liderem w dziedzinie stanowienia norm digitalizacji dzieł sztuki na świecie.

Przyjęty przez fundację sposób digitalizacji wykorzystuje rozwiązania technologiczne amerykańskiej firmy Image Science Associates. 

System opracowany przez firmę stał się międzynarodowym wzorcem i akceptowanym na świecie standardem digitalizacji dzieł sztuki. Od roku 2010 ​zalecenia FADGI są podstawą wszystkich procesów digitalizacji dzieł sztuki. 

Ocena poprawności testu odbywa się w systemie online. Wykorzystywany przez nas system jest systemem szeroko stosowanym w procesach digitalizacji dzieł sztuki zarówno w USA jak i w Europie.  

System opiera się na średnioformatowych aparatach cyfrowych od 60 Megapikseli w górę. System bazuje na indywidualnych wzornikach koloru i rozdzielczości, które każdorazowo służą do certyfikowania oświetlenia i skali odwzorowania reprodukowanego dzieła