fbpx

 Celem fundacji jest: 

- Wszechstronne wspieranie i upowszechnianie sztuki fotograficznej, filmowej i współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą;  

- Wspieranie literackiej i publicystycznej działalności twórców w Polsce i za granicą; 

- Promowanie twórczości fotograficznej w Polsce i za granicą; 

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki fotograficznej w Polsce i za granicą;

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki filmowej w Polsce i za granicą; 

- Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą; 

- Promowanie polskiej fotografii na świecie; 

- Promowanie twórców sztuk wizualnych, a w szczególności twórców obrazu fotograficznego w Polsce i za granicą;

- Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą;  

- Promowanie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą,
  zmierzające do popularyzacji sztuk wizualnych w społeczeństwie; 

- Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki; 

- Ochrona dzieł sztuki fotograficznej i sztuk wizualnych przed zniszczeniem;  

- Dokumentacja, digitalizacja i archiwizacja fotografii, dzieł sztuki, obiektów muzealnych oraz architektury; 

- Ochrona i wydobycie na światło dzienne utworów zapomnianych lub porzuconych po twórcach fotografii.
  Upublicznianie ich spuścizny, tworzenie wydawnictw, projektów artystycznych i badawczych na bazie stworzonych i opracowanych archiwów.